Vỏ Trạm

Liên hệ

Mã sản phẩm:

Thông tin sản phẩm

Vỏ trạm kios phải được gia công kín trên bề mặt, do đặt ngoài trời là chủ yếu nền cần tránh được nắng, mưa, gió, bụi bẩn…để bảo vệ các thiết bị bên trong. Chế tạo sẵn, thi công lắp đặt, bảo hành bảo dưỡng dễ dàng. Tiết kiệm diện tích không gian lắp đặt và cần ít hạng mục hạ tầng