Thang cáp W300 x H100

Liên hệ

Mã sản phẩm:

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm Mã sản phẩm Chiều cao H (mm) Chiều ngang W (mm) Độ dày T (mm)
Thang cáp 100×50 TC50x100 50 100 1.0 – 1.2 – 1.5
Thang cáp 150×50 TC50x150 50 150 1.0 – 1.2 – 1.5
Thang cáp 200×50 TC50x200 50 200 1.0 – 1.2 – 1.5
Thang cáp 100×75 TC75x100 75 100 1.0 – 1.2 – 1.5
Thang cáp 150×75 TC75x150 75 150 1.0 – 1.2 – 1.5
Thang cáp 200×75 TC75x200 75 200 1.2 – 1.5 – 2.0
Thang cáp 300×75 TC75x300 75 300 1.2 – 1.5 – 2.0
Thang cáp 400×75 TC75x400 75 400 1.2 – 1.5 – 2.0
Thang cáp 100×100 TC100x100 100 100 1.2 – 1.5 – 2.0
Thang cáp 150×100 TC100x150 100 150 1.2 – 1.5 – 2.0
Thang cáp 200×100 TC100x200 100 200 1.2 – 1.5 – 2.0
Thang cáp 250×100 TC100x250 100 250 1.2 – 1.5 – 2.0
Thang cáp 300×100 TC100x300 100 300 1.2 – 1.5 – 2.0
Thang cáp 400×100 TC100x400 100 400 1.5 – 2.0
Thang cáp 500×100 TC100x500 100 500 1.5 – 2.0
Thang cáp 600×100 TC100x600 100 600 2.0
Thang cáp 150×150 TC150x150 150 150 1.2 – 1.5 – 2.0
Thang cáp 200×150 TC150x200 150 200 1.2 – 1.5 – 2.0
Thang cáp 300×150 TC150x300 150 300 1.2 – 1.5 – 2.0
Thang cáp 400×150 TC150x400 150 400 1.5 – 2.0
Thang cáp 500×150 TC150x500 150 500 1.5 – 2.0
Thang cáp 600×150 TC150x600 150 600 2.0
Thang cáp 800×150 TC150x800 150 800 2.0
Thang cáp 400×200 TC200x400 200 400 2.0
Thang cáp 500×200 TC200x500 200 500 2.0
Thang cáp 600×200 TC200x600 200 600 2.0
Thang cáp 800×200 TC200x800 200 800 2.0

Hệ thống thang cáp sơn tĩnh điện được dùng trong hệ thống dây, cáp điện trong các tòa nhà, xưởng sản xuất, chung cư…